I løbet af en arbejdsdag står vi over for mange beslutninger, komplekse som simple, der skal træffes. Jo flere beslutninger vi træffer på en dag, jo højere risiko er der for, at de bliver dårligere, som dagen skrider frem.

HVAD VILLE DET BETYDE FOR DIG, HVIS DU GENERELT VAR BEDRE TIL AT TRÆFFE KVALIFICEREDE BESLUTNINGER?

HVORFOR BLIVER VI BESLUTNINGSTRÆTTE?

Ifølge forskningen skyldes det, at vi kun besidder en vis kapacitet til netop dette formål og kan sammenlignes med en muskel, som efter adskillige øvelser/beslutninger har brug for at restituere. Faktum er, at vi sidst på dagen er beslutningstrætte. I talrige jobfunktioner er det en primær arbejdsopgave at træffe beslutninger, hvorfor du er afhængig af at træffe de rigtige, reflekterede beslutninger.

STYRK DIN BESLUTINGSTAGNING

På samme måde som vi kan træne vores fysiske form, kan vi også træne vores kognitive form. Det vil sige, når du skal træffe en beslutning, er det af afgørende betydning, hvordan du bearbejder informationer, er i stand til at samle tankerne og ikke lader dig forstyrre i processen. Det er en evne, du kan træne, hvorved din beslutningsproces styrkes!

SÅDAN TRÆFFER DU BESLUTNINGER AF HØJESTE KVALITET

Smart Your Performance (SYP) er et effektivt værktøj til træning af specifikke hjerneområder og funktioner. Ved daglig hjernetræning vil jeres organisation efter 4-8 uger have en forbedret evne på 20% til at løse kognitive opgaver. Det er en investering i hele organisationen for jo bedre beslutninger, der træffes, jo færre fejl. Fejl og dårlige beslutninger kan koste dyrt både på bundlinjen og på selvtilliden hos den enkelte medarbejder. 

Træn derfor dig og dine medarbejdere til at træffe de bedste beslutninger i hele organisationen!