Multitasking er hverdag i virksomheder. Evnen til at have ”flere bolde i luften” er en efterspurgt egenskab hos både ledere og medarbejdere, men hvad er effekten, når flere opgaver løses samtidigt? Forskning viser, at vi begår op mod 50% flere fejl, når vi multitasker, og at vi bliver dårligere til at skelne mellem relevant og irrelevant information.

HVILKEN BETYDNING VILLE DET HAVE, HVIS DU VAR BEDRE TIL AT FOKUSERE OG EFFEKTIVT KUNNE BEARBEJDE INFORMATION?

Derfor multitasker vi

Mange er tidsoptimister og tror, at de kan nå det hele. Det skyldes ofte en fejlvurdering af den tid, man har til rådighed. Det kan være svært at se andre udveje, når arbejdsbunken er stor og to-do-listen lang. I stedet skal vi prioritere vores arbejdsopgaver og give vores hjerne de bedste arbejdsbetingelser, så vi kan løse dem på et tilfredsstillende niveau.

Giv dig selv lov til at fokusere

Forestil dig, at du effektivt kan bearbejde de forskellige inputs i form af viden, der skal til for at løse en given opgave, at du kan arbejde fokuseret, uden at du afbryder dig selv i opgaveløsningen. Det giver dig en unik indsigt i opgaven, du ikke ville have fået, hvis ikke du arbejdede fokuseret med den. Opgaven vil blive løst bedre med overskud til nytænkning og kreativitet, fordi du netop kan fordybe dig i den.

Kom multitasking til livs med

5 minutters hjernetræning. Med værktøjet Smart Your Performance (SYP) træner I jeres kognitive kapacitet, som gør, at dig og dine medarbejdere bedre kan fokusere, bearbejde informationer og vedvarende yde jeres bedste. Sammen kan I definere action points på team og individ-niveau, hvilket gør medarbejderne bevidste om deres fokus, så de kan arbejde koncentreret og målrettet. Et effektivt værktøj til eksekvering af strategi med fokus på at opnå de bedste resultater på den mest hensigtsmæssige måde for både virksomheden og for medarbejderne.