Det bliver ofte diskuteret, hvad der er afgørende for en virksomheds succes. Ledere og førende eksperter erklærer i stigende grad, at hovedrollen i virksomhedens succes ligger hos medarbejderne.

EKSEKVERER DU OG DINE MEDARBEJDERE PÅ JERES KOGNITIVE KAPITAL?

FLYDENDE OG KRYSTALLISERET INTELLIGENS

Den kognitive kapital kan defineres ud fra to typer intelligens: flydende og krystalliseret intelligens. Krystalliseret intelligens er den viden, du har tillært dig og fortsat tillærer dig i livet. Flydende intelligens er vores evne til eksekvering af den krystalliserede intelligens, altså hvor konstruktivt du kan benytte din faglige viden og erfaring. Til sammen skaber de to intelligenser kognitiv kapital.

Tillært viden + Evne til at eksekvere viden = Kognitiv Kapital 

DEN KOGNITIVE FUNKTION

Vores flydende intelligens udvikles i en tidlig alder og falder hurtigere, end den krystalliseret intelligens gør. Modsat den flydende intelligens udvikles den krystalliserede intelligens ikke ligeså hurtigt, men er derimod langsommere faldende med alderen. I praksis betyder det, at en medarbejder med en høj uddannelse og anciennitet kan træne og optimere den kognitive funktion og derved mindske det spænd, der forekommer mellem erfaring/viden, og evnen til at eksekvere den.

TRÆNING

Træning af den kognitive kapital kan bidrage positivt til din virksomheds performance. Med SYP får du værktøjet til at optimere din omsætning af viden og erfaringer, så du effektivt kan bruge din kognitive kapital. Medarbejdere, der træner sin kognitive kapital, er mere effektive i deres problemløsning og kan bidrage til længere proaktive medarbejdere på arbejdsmarkedet. 

STYRK DIN KOGNITIVE KAPITAL

Med Smart Your Performance (SYP) i jeres virksomhed kan I med hjernetræningsøvelser træne jeres flydende intelligens og som organisation være i stand til i fælleskab at forstærke jeres kompetencer og samlede performance. Fordelene ved SYP i jeres virksomhed er en unik indsigt samt et værktøj, så I kan træne jer til den bedste udgave af jer selv!