Jo længere tid du har været på arbejdsmarkedet, jo større erfaring og ballast har du, men naturligt med alderen har vi en faldende evne til at eksekvere på den viden og erfaring, som vi besidder. Det har derfor betydning for dig og din virksomhed, at du og dine medarbejdere træner jeres kognitive kapital, fordi det har betydning for kvaliteten af de løsninger, som du og medarbejderne kommer frem til. 

TRÆN HJERNEN

Træning af hjernen bidrager til en stærk kognitiv kapital. Det betyder ikke, at du skal en tur i fitness, men at ligesom vi kan træne vores kropslige form, kan man med hjernetræning styrke og udvikle kommunikationen mellem neuronerne i hjernen. For dig og dine medarbejdere betyder det, at I kan træne det spænd, der opstår mellem den viden/erfaring I har, og jeres evne til at eksekvere den med alderen.

KOGNITIV KAPITAL I JERES VIRKSOMHED

Kunne du tænke dig at være med til at skabe arbejdsglæde hos dig og dine medarbejdere? Vi bliver glade, når vi kan bidrage med den viden og erfaring, vi har. Den gode følelse af at have udrettet et godt stykke arbejde. I kan få en god følelse af at gå på arbejde ved at forøge jeres evne og blive bedre til at eksekvere jeres viden. Det betyder også, at efteruddannelse af medarbejdere og tillært viden og erfaring senere i livet kan trænes til en optimering og derved en effektiv udnyttelse af den viden og erfaring, du og dine medarbejdere besidder i jeres virksomhed.

STYRK DIN EVNE TIL AT OMSÆTTE ERFARING

Ideen om at bevare en effektiv evne til eksekvering af viden og erfaring kan realiseres med SYP! I jeres virksomhed vil det betyde, at du giver dig og dine medarbejdere muligheden for at vedligeholde og opbygge en stærk kognitiv kapital. 5 minutters daglig hjernetræning er en værdifuld investering i din virksomhed, idet at det kan bidrage positivt til din virksomheds performance, og I kan se målbare resultater allerede efter 4-8 uger.