Hvordan har du det?

Vi kender alle én, som har løbet lidt for hurtigt i lidt for lang tid. Det kan få konsekvenser, hvis det høje tempo fortsætter igennem en længere periode. Derfor skal vi sammen finde ud af, hvad der foregår under overfladen, og hvordan vi sammen kan forbedre vores mentale sundhed.

Sæt mental sundhed på agendaen

Ifølge verdensorganisationen WHO vil stressrelaterede sygdomme i 2020 være blandt de største sygdomsbyrder. Årligt koster sygefravær grundet arbejdsbetinget stress det danske samfund 27 milliarder kr. Der forekommer altså et spænd mellem at være presset i en længere periode, der i værste fald kan føre til en sygemelding og det at være sygemeldt. Derfor er det afgørende at opretholde en balance i den mentale sundhed ved hjælp af forebyggende initiativer.

Hvilke initiativer?

Du er fuldt ud bevidst om de forskellige initiativer, der findes, når du gerne vil i bedre fysisk form. Straks sværere bliver det, hvis du bliver spurgt om, hvordan du kan træne din mentale form? Fremme af mental sundhed har i de seneste år fået stigende opmærksomhed, og det er med god grund. Det er et resultat af den moderne livsstil, hvor vi hele tiden er på farten og gerne ét skridt foran. Det er en livsstil, som hjernen ikke er i stand til at håndtere.

Hold pause

Hjerneforsker Peter Lund Madsen konkluderer i sin nye bog, at vores hjerne ikke får de nødvendige pauser i løbet af dagen, som den har behov for. Hjernen har brug for ro og hvile, så den kan restituere. På den måde genopretter hjernen selv dens naturlige balance.

Variation i dine opgaver

Hjernen er inddelt i forskellige centre, som har forskellige funktioner. Det betyder, at hvis du bruger hjernen på den samme måde dagen lang, vil det svare til, at du sidder med en håndvægt i samme hånd hele dagen. Forståeligt, at den er træt, når dagen er omme!

Du kender det sikkert.. Hvis du har truffet mange beslutninger i løbet af din arbejdsdag, så er det næsten uoverskueligt at træffe flere, når du har fået fri. Selv beslutninger vedrørende aftensmad kan være uoverskuelige at træffe. Ifølge forskningen skyldes det, at vi kun besidder en vis kapacitet til netop dette formål, og kapaciteten kan opbruges. Således skal vi skabe variation og give de forskellige centre i hjernen pauser, så deres kapacitet ikke bliver opbrugt.

Vedligehold

Vores hjerne er plastisk dvs. foranderlig. Vores hjerne udvikler sig kontinuerligt, når den udsættes for forskellige udfordringer. Vi har en tendens til at gøre de ting, vi er gode til og har interesse i. Det er forståeligt, men der er en bagside af medaljen. Vi glemmer de ting, vi ikke bruger, om det er fremmedsprog, matematik eller noget helt andet. Det taler hjerneprincippet ”use it or lose it” for.

Udvikling

Vi kan ved hjælp af forskellige øvelser træne vores hjerne, så den forbliver skarp og fremmer vores mentale sundhed. Vi har tilrettelagt et program, som strategisk aktiverer forskellige centre i hjernen, så hele hjernen aktiveres og udvikles. Resultater viser, at du med SYP hjernetræning:

Vi løfter bedst i flok, hvorfor det er et fælles ansvar at sørge for, at vi har fokus på mental sundhed i hverdagen, hvordan vi kan forebygge og hjælpe hinanden igennem forståelse for os selv og andre.