Sådan bliver du påvirket af negativ self-talk: Vend negativ self-talk til positiv tanker om dig selv

Du kender måske negativ self-talk, som den indre kritiker der gemmer sig dybt indeni dig. Men til tider kan den indre stemme faktisk hjælpe os med at holde os motiveret og holde fokus på de mål vi har sat for os selv. Men ofte kan den indre stemme være mere ødelæggende end hjælpsom.

Den indre kritiker

I mange tilfælde af negativ påvirkning på vores mentale og følelsesmæssige tilstand, stammer denne fra den måde hvorpå vi snakker med os selv. Det som man i dårlige tilfælde kalder negativ self-talk. Som de fleste mennesker, kender du nok din indre kritiker alt for godt. Det er stemmen i dit hoved der dømmer dig, tvivler på dig og fortæller dig at du ikke er god nok.

En begrænsning i arbejds- og privatliv

”Du er ikke god nok”, ”du bliver aldrig en succes” og ”min kollega er jo bedre end mig” er alle eksempler på negativ self-talk. Den indre kritiker er ikke harmløs. Den kan i stor grad medvirke til at begrænse dig på forskellige måder, både i arbejds- og privatlivet. Negativ self-talk påvirker både det mentale sind og generelle velvære, og hvis det står på i længere perioder, kan det i værste fald udvikle sig til stress, depression eller angst.

Den indre dialog

Det vil altså sige, at negativ self-talk udgør den indre dialog du i perioder kan have med dig selv, som kan virke begrænsende i din tro på dig selv og dine evner, og derved også muligheden for at udnytte dit fulde potentiale.

Undersøgelser viser, at negativ self-talk leder til højere oplevelser af stress og dårligere selvværd. I forbindelse med dette, vil man også i højere grad opleve et fald i motivation og er derfor et vigtigt aspekt af tage hånd om.

Slip af med negativ self-talk

Men hvad kan man gøre for at undgå negativ self-talk? En undersøgelse blandt professionelle atleter viser, at positiv self-talk var en af de største faktorer i afgørelsen om succes. Positiv self-talk gik her ud på, at konstant påminde sig selv om hvilke ting de skulle gøre for at performe deres bedste og for at motivere sig selv. Det lyder simpelt, at det modsatte af negativ self-talk er løsningen, men flere undersøgelser understøtter at positiv self-talk er en effektiv faktor i succes.

5 tips til mere positiv self-talk 

Der er mange forskellige måder hvorpå du kan reducere negativ self-talk i dit liv. Her får du et lille udpluk af 5 tips til hvordan du vender negative tanker til positive tanker.

1. Anerkend din ”indre kritiker”

Lær din indre kritiker at kende! Bemærk når de negative tanker begynder at snige sig ind i din hverdag. Du skal først anerkende og identificere din negative self-talk, før du kan få den til at stoppe. Læg mærke til når du siger kritiske ting til dig selv, som du eksempelvis ikke ville sige til en god ven

2. Dine tanker og følelser reflekterer ikke altid virkeligheden

Når du tænker negativt om dig selv kan de i situationen føles som virkelighed og som det korrekte, men din negative self-talk og tanker om dig selv, kan ikke bruges til at drage konklusioner om virkeligheden. Dine tanker kan være påvirket at dit humør eller situation og er derfor let påvirkelige og ikke nødvendigvis en refleksion af virkeligheden

3. Et skift fra negativ til neutral

Når du tager dig selv i negativ self-talk, kan det være svært bare at slukke for dine tanker og stoppe din self-talk. Det er derfor oftere lettere, at du laver et skift i sproget fra at være negativt ladet til at være neutralt. Eksempelvis bliver ”jeg kan ikke holde det ud” til ”det er en udfordring” eller ”jeg hader” bliver til ”jeg kan ikke lide”. Et mere neutralt sprog medvirker til at nedtone negativiteten i din self-talk

4. Se ud fra et andet perspektiv

Nogle gange hjælper det at kigge på tingene med fokus på hvad en specifik situation eller følelse vil betyde for dig på længere sigt og derved se det ud fra et andet perspektiv. For eksempel kan du spørge dig selv, om det, at du føler dig sur eller ked af det lige nu, vil have en betydning for dig om en måned, et år eller i morgen? Det hjælper ofte at anskue en specifik situation ud fra et andet perspektiv, og her vil man ofte indse at man har sat et alt for stort og unødvendigt fokus på en enkel tanke, følelse eller situation

5. DU ER GOD! Skab positiv self-talk

En af de bedste metoder til at skille sig af med negativ self-talk er at erstatte den med noget positivt! Når du får en negativ tanke eller følelse skal du ændre den til noget motiverende. Gentag den indtil du føler, at du ikke behøver at gentage den så ofte længere. Det er en god metode til at udskifte dårlige vaner og en fantastisk måde hvorpå du kan skabe flere positive tanker om dig selv og livet.